Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Darmowe odzyskiwanie z kart SD i kart pamięci

Możesz też poczytać o tym jak odzyskać pliki w innych przypadkach:
Co musisz zrobić, aby odzyskać usunięte pliki?
Odzyskiwanie filmów HD z kart SD
Odzyskiwanie z urządzenia zewnętrznego z uszkodzonym systemem plików
R-Undelete: Odzyskiwanie plików z niedziałającego komputera

Większość konsumenckich i profesjonalnych cyfrowych aparatów fotograficznych przechowuje obrazy na kartach pamięci takich jak karta pamięci flash Secure Digital (SD) lub karta CompactFlash. Karty pamięci często są przypadkowo formatowane (np. podczas ładowania ich do innego urządzenia) lub poszczególne zdjęcia mogą zostać przypadkowo usunięte przez aparat lub komputer. Co więcej, karty pamięci mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zostaną nieprawidłowo wysunięte, co sprawi, że staną się nieczytelne. Takie wypadki zdarzają się często, nawet zaawansowanym użytkownikom aparatów cyfrowych. Na szczęście odzyskiwanie zdjęć z kart pamięci aparatu cyfrowego - niezależnie od tego, czy zdjęcie zostało usunięte, czy karta została sformatowana lub uszkodzona - jest dzięki R-Photo darmowe i stosunkowo łatwe.

W porównaniu z odzyskiwaniem utraconych, uszkodzonych lub usuniętych plików z innych nośników, takich jak dysk twardy, przywracanie plików z karty pamięci zbytnio się nie różni. W rzeczywistości szanse na pomyślne odzyskanie plików z kart pamięci aparatów cyfrowych są często większe ze względu na trzy typowe cechy: Karty pamięci mają zwykle mniejszą pojemność (128 GB lub mniej), pliki na karcie zwykle nie są pofragmentowane, a same karty pamięci zawierają z reguły tylko zdjęcia i filmy.

W tym artykule pokażemy Ci dwa najczęstsze scenariusze. Najpierw pokażemy Ci jak używać R-Photo do odzyskiwania zdjęć, które zostały przypadkowo usunięte z karty pamięci. Pokażemy też jak odzyskać zdjęcia po sformatowaniu karty pamięci lub uszkodzeniu systemu plików na karcie. W większości przypadków pliki można odzyskać nawet, jeśli karta nie może zostać odczytana przez komputer lub aparat cyfrowy.

Zanim Zaczniesz
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po przypadkowym usunięciu zdjęć lub sformatowaniu karty pamięci, jest natychmiastowe zaprzestanie jej używania. Zapisywanie na karcie, a nawet odczytywanie z karty, może nadpisać dane, które normalnie są do uratowania, zmniejszając tym samym szanse na pomyślne odzyskanie. Unikaj używania karty, dopóki wszystkie wysiłki związane z odzyskaniem danych nie zostaną wyczerpane.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz i zainstaluj R-Photo. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Instrukcje Pobierania i Informacje.

Ponadto, zanim zaczniemy, warto wiedzieć, w jaki sposób zdjęcia cyfrowe są przechowywane na kartach pamięci. Twój aparat cyfrowy zazwyczaj tworzy automatycznie generowaną strukturę plików/folderów. Różni się ona w zależności od aparatu, ale ogólnie zawiera numer i producenta aparatu. Na przykład, oto zrzut ekranu struktury plików/folderów utworzonej przez aparat cyfrowy Canon:
Struktura plików/folderów na karcie pamięci
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Jeśli aparat byłby aparatem Nikon, foldery mogą nosić nazwy w rodzaju 100NIKON, 200NIKON, itp. Rozpoznawanie tych wzorców to jeden ze sposobów, w jaki R-Photo zwiększa szanse na odzyskanie usuniętych zdjęć.

Po zainstalowaniu programu R-Photo na swoim urządzeniu możesz włożyć kartę do czytnika kart podłączonego do Twojego komputera. Możesz użyć zewnętrznego czytnika kart, który łączy się przez USB, lub użyć wbudowanego czytnika kart w obudowie swego komputera (laptopa) lub w drukarce. Po jej włożeniu, komputer rozpozna kartę i wyświetli ją jako dysk w panelu R-Photo.

Uwaga: Jeśli system plików karty jest uszkodzony, może się nie pojawić w panelu R-Photo jako dysk logiczny. W takim przypadku odzyskiwanie plików może być jednak nadal możliwe. Przejdź do sekcji Odzyskiwanie Zdjęć z uszkodzonych lub sformatowanych kart pamięci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Odzyskiwanie Usuniętych Zdjęć
Zdjęcia cyfrowe mogą być usuwane przez Twój komputer lub przez sam aparat. W obu przypadkach usunięte zdjęcia można zazwyczaj odzyskać w całości w stanie nienaruszonym. W tym artykule założymy, że nic nie zostało zapisane na karcie od czasu usunięcia plików. Mimo iż nadal może być możliwe odzyskanie zdjęć, jeśli użyłeś karty po usunięciu plików, to jednak Twoje szanse są znacznie większe jeśli spróbujesz jak najszybciej odzyskać zdjęcia.

Uruchom R-Photo. W panelu Dyski zlokalizuj urządzenie pamięci masowej i dysk logiczny karty pamięci. Kartę pamięci można zwykle rozpoznać po jej rozmiarze (~1 GB do 256 GB, a nie 500 GB lub więcej, jak w przypadku dysku twardego)
Panel dysków
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Przesuń kursor myszy na dysk logiczny karty SD i w menu kliknij opcję pokaż pliki, która pojawi się pod ikoną dysku.

R-Photo rozpocznie wyszukiwanie plików na karcie SD. Po zakończeniu wyszukiwania program wyświetli znalezione pliki w panelu Pliki. Teraz konieczne jest wyszukanie plików, które chcesz odzyskać.

R-Photo pokazuje znalezione zdjęcia w zakładce Zdjęcia. Zakładka ta ma domyślną opcję wyświetlania plików: Kafelki. Możesz wybrać ich rozmiar:
Panel plików
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Możesz także znaleźć pliki, wyszukując je ręcznie. Aby to zrobić, kliknij przycisk Szukaj, określ nazwę pliku lub maskę pliku, kliknij przycisk Start, a tylko dopasowane pliki zostaną wyświetlone na bieżącej karcie.

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące sortowania i tworzenia wyszukiwania ręcznego można znaleźć na stronach pomocy online programu R-Photo: Wyszukiwanie Plików oraz Sortowanie Plików.

Mimo iż kafelki pozwalają na dość wyraźne oglądanie obrazów, można im się dokładniej przyjrzeć, korzystając z wbudowanej przeglądarki. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby go wyświetlić.
Przeglądarka plików
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Zamknij przeglądarkę, aby wrócić do innych plików.

Po znalezieniu usuniętych plików zaznacz je do odzyskania. Łatwiej to zrobić, gdy pliki są wyświetlane jako pojedyncza lista plików ze szczegółami (Szczegóły):
Oznacz pliki do odzyskania
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Gdy wymagane pliki zostaną oznaczone do odzyskania, na innym dysku powinna być dostępna wystarczająca ilość miejsca do ich zapisania.

Nigdy nie zapisuj odzyskanych plików w miejscu, w którym się znajdowały, bo możesz je całkowicie utracić!

Wybierz sposób, w jaki R-Photo zapisuje pliki: W folderach typu plików lub w rzeczywistej strukturze folderów.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych przygotowań kliknij przycisk Odzyskaj, aby rozpocząć odzyskiwanie plików. Poczekaj, aż R-Photo odzyska pliki i zobacz wyniki.
Wyniki odzyskiwania
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu odzyskiwania folder z odzyskanymi plikami zostanie automatycznie otwarty.
Folder z odzyskanymi plikami
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Odzyskiwanie Zdjęć z Uszkodzonych lub Sformatowanych Kart Pamięci
Istnieją dwa sposoby utraty zdjęć z karty pamięci: Usuwanie ich pojedynczo lub formatowanie karty pamięci. Karty pamięci można sformatować za pomocą komputera lub aparatu i zwykle robi się to w celu przygotowania ich do użycia przez urządzenie. Przed sformatowaniem karty pamięci zostaniesz ostrzeżony, że spowoduje to całkowite usunięcie zawartości dysku. Jednak w zależności od rodzaju formatu, jaki wykonujesz oraz szybkości Twojego działania, nadal możesz odzyskać zdjęcia, które zostały wcześniej zapisane na tej karcie, nawet po jej ponownym sformatowaniu. Twoje szanse na odzyskanie usuniętych zdjęć ze sformatowanej karty pamięci są największe wtedy, gdy przeprowadzono szybkie formatowanie. Szybkie formatowanie nie zmienia zawartości karty, lecz jedynie czyści system plików, aby umożliwić innym urządzeniom lub programom nadpisanie Twoich plików. Dopóki na karcie nie zostaną zapisane żadne nowe dane, powinieneś być w stanie odzyskać 100% starych zdjęć na szybko sformatowanej karcie pamięci. Podobnie, jeśli system plików jest zepsuty lub uszkodzony, co powoduje, że karta jest nieczytelna (np. z powodu niebezpiecznego usunięcia dysku podczas uzyskiwania do niego dostępu), możesz odzyskać z niego zdjęcia za pomocą R-Photo, nawet jeśli Eksplorator Windows lub Finder nie rozpoznają karty. Zamiast polegać na systemie plików karty w celu zlokalizowania zdjęć, R-Photo może wykonać procedurę "Głębokiego Skanowania" w poszukiwaniu znanych rodzajów plików (wyszukiwanie plików surowych). R-Photo wyszuka sygnatury plików, które są jak odcisk palca dla rodzajów plików ze zdjęciami oraz wideo, i używając tych sygnatur plików będzie w stanie odzyskać nienaruszone pliki.

Uwaga: Mimo iż przy szybkich formatach i formatach wykonywanych przez większość aparatów szanse na pomyślne odzyskanie danych są bardzo duże, pełne formaty, bezpieczne formaty i inne zaawansowane procesy czyszczenia dysku mogą uniemożliwić odzyskanie plików. Możesz jednak oszacować swoje szanse na odzyskanie plików, korzystając z funkcji podglądu R-Photo.

Uruchom R-Photo. W panelu Dyski zlokalizuj urządzenie pamięci masowej i dysk logiczny karty pamięci. Kartę pamięci można zwykle rozpoznać po jej rozmiarze (~1 GB do 256 GB, a nie 500 GB lub więcej, jak w przypadku dysku twardego)
Panel dysków
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Przesuń kursor myszy na dysk logiczny karty SD i w menu kliknij opcję pokaż pliki, która pojawi się pod ikoną dysku.

Ale w tym przypadku R-Photo nie znajdzie żadnych plików, ponieważ żadne pliki nie istnieją po sformatowaniu urządzenia. Możesz spróbować przeprowadzić głębokie skanowanie, aby znaleźć utracone pliki. Podczas tej procedury R-Photo dogłębnie analizuje wszystkie dane na dysku, w tym informacje o plikach i wyszukuje pliki przy użyciu ich sygnatur. Możesz przeczytać więcej o procedurze Głębokiego Skanowania i sygnaturach plików na stronie pomocy online R-Photo: Głębokie Skanowanie.
Odzyskiwanie zdjęć: Nie znaleziono plików
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Kliknij przycisk Głębokie skanowanie. R-Photo rozpocznie skanowanie. Możesz zobaczyć postęp skanowania, gdy R-Photo analizuje Twoją kartę SD.
Postęp skanowania
Kliknij obraz, aby go powiększyć

W zależności od sprzętu czas skanowania może się różnić, nawet w ramach tego samego procesu skanowania, i może być dość długi w przypadku dużych kart SD. Głębokie skanowanie można wstrzymać, a następnie wznowić, klikając przycisk Wznów skanowanie.

Możesz wyszukiwać pliki i wyświetlać je zgodnie z opisem w sekcji Odzyskiwanie Usuniętych Zdjęć.

Po znalezieniu usuniętych plików zaznacz je do odzyskania:
Wyniki skanowania
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Gdy wymagane pliki zostaną oznaczone do odzyskania, na innym dysku powinna być dostępna wystarczająca ilość miejsca do ich zapisania.

Nigdy nie zapisuj odzyskanych plików w miejscu, w którym się znajdowały, bo możesz je całkowicie utracić!

Wybierz sposób, w jaki R-Photo zapisuje pliki: W folderach typu plików lub w rzeczywistej strukturze folderów.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych przygotowań kliknij przycisk Odzyskaj, aby rozpocząć odzyskiwanie plików. Poczekaj, aż R-Photo odzyska pliki i zobacz wyniki.
Wyniki odzyskiwania
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu odzyskiwania folder z odzyskanymi plikami zostanie automatycznie otwarty.
Folder z odzyskanymi plikami
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wniosek
Usuwanie zdjęć z karty pamięci jest bardzo łatwe, niezależnie od tego, czy jest to przypadkowe usunięcie jednego lub dwóch plików, czy też niezamierzone ponowne sformatowanie. Na szczęście stosunkowo łatwo można odzyskać zdjęcia z karty pamięci za pomocą R-Photo. R-Photo oferuje dwie potężne metody odzyskiwania plików, które są idealnie dostosowane do tych scenariuszy. Funkcja "Wyszukaj Pliki" umożliwia cofnięcie usunięcia zdjęć przed ich nadpisaniem, podczas gdy Głębokie Skanowanie umożliwia dostęp do zdjęć, nawet jeśli system plików został sformatowany lub uszkodzony. Tak więc, zanim wpadniesz w panikę i zapłacisz technikowi tysiące złotych, a przede wszystkim zanim zaczniesz zapisywać nowe dane na karcie, uruchom te skanowania na karcie za pomocą R-Photo, aby sprawdzić, czy utracone zdjęcia można odzyskać. R-Photo odzyskuje pliki z kart SD bez konieczności dokonywania rejestracji, czyli za darmo.

Opinie o Oprogramowaniu do Odzyskiwania Plików
57 feedbacks
Rating: 4.9 / 5
Thank you so much! R-Undelete is a life saver!
This program will not activate from my flash drive so I can`t rate it.
Thoroughly impressed!
This is the easiest and the quickest data recovery software I have come across. I had to recover photos and videos out of the corrupted SD card, I tried other paid software which takes 8 hours of the deep scan to come up with less than 50% of data to recover.
R-Photo did that in a few minutes and recovered more than 35 GB of photos & videos in less than an hour, without missing a single file.
Highly Recommended.
Just wanted to thank you for a great product. I wish I had found it last year when I lost 8tb of movies. Right now I am manually recovering the movies (From DVD) and copying them to my home entertainment system. I thought I had lost an additional 54gb today but with this tool it was all retrieved. Thanks again.
Hi, Just wanted to drop a note to say that your software worked perfectly. I accidentally deleted around 400GB of sensitive data, and for some reason my Windows didn`t have a system restore point set. After a little panicking, I searched around and found your software being the top recommendation. And it worked exactly as advertised: I got all my data back in perfect shape! Thank you!